Nợ quá hạn là gì ? Các nhóm nợ trên hệ thống CIC như thế nào ?

Hầu  như trong tất cả ai trong chúng ta hầu hết đều có một khoản nợ  ngân hàng không lớn thì nhỏ. Đâu đó sẽ có những người vì khó khăn tài chính mà tìm đến dịch vụ cho vay tiền nóng lãi cao. Nhưng có một ít trong số đó bị nợ quá hạn mà không hề biết nó sẽ ảnh hưỡng đến mình như thế nào ? Nợ quá hạn chính là một vay của bạn hay của doanh nghiệp mà bạn không thể trả cả gốc và lãi suất của ngân hàng khi vào ngày đến hạn ghi trên bản hợp đồng khi bạn vay. Bạn có biết khi bạn không nộp tiền gốc và tiền lãi đúng hạn thì bạn sẽ rơi vào một trong các nhóm nợ quá hạn được phân loại theo tổ chức CIC . Khi đó bạn sẽ gặp phải rất nhiều  khó khăn khi bạn đi vay nợ ở các  ngân hàng cũng như vay ở các tổ chức tín dụng khác.

Bạn sẽ bị nợ quá hạn nếu không có một kế hoạch vay vốn hiệu quả
Bạn sẽ bị nợ quá hạn nếu không có một kế hoạch vay vốn hiệu quả

Phân loại các nhóm nợ quá hạn trên hệ thống CIC

Hệ thống tổ chức CIC chính là trung tâm thông tin tín dụng ngân hàng thương mai Việt Nam. Khi bạn vay một khoản nợ và không trả gốc và lãi suất  đúng hạn thì bạn sẽ được CIC cập nhận điểm tín dụng xấu vào 1 trong 5 nhóm nợ xấu theo mức nộp quá hạn lãi suất của mình.

Nhóm 1 : Thuộc nhóm nợ đủ tiêu chuẩn

– Các khoản vay nợ có thể thu được cả gốc và lãi suất theo đúng thời hạn trong hợp đồng
– Các khoản vay nợ trả trước thời hạn
– Các khoản vay nợ quá thời hạn từ 10 ngày trở xuống . Khi bạn quá hạn trả trong vòng 10 ngày sẽ phạt thêm lãi phạt quá quá hạn là 150%

Nhóm 2 : Những khoản nợ cần  chú ý gồm :

–  Những khoản vay nợ mà quá hạn từ 10 ngày đến 30 ngày
– Những gói vay nợ có cơ cấu lại thời hạn đóng lãi lần đầu.

Nhóm 3 : Những khoản vay nợ quá hạn dưới tiêu chuẩn

–  Những gói vay bạn đã quá hạn đóng tiền gốc và lãi từ 30 ngày cho đến 90 ngày
– Những gói vay có cơ cấu lại thời gian trả nợ lần đầu mà đã quá hạn trả nợ dưới 30 ngày
– Những khoản được miễn cũng như đợc giảm lãi suất do những người vay không có khả năng trả lãi suất theo hợp đồng.

Nhóm 4: Những gói vay nợ nghi ngờ mất vốn gồm

– Những gói vay nợ mà đã quá hạn đóng lãi suất từ 90 ngày đén 180 ngày
– Những gói vay nợ cơ cấu lại thời hạn đóng lãi từ 30 ngày đến  90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấ u lại lần đầu
– Những gói vay nợ đã cơ cấu lại thời gian đóng hạn lần hai.

Nhóm 5 : Những gói vay có khả năng  mất vốn  gồm

– Những khoản nợ mà quá hạn đóng lãi suất  từ 180 ngày trở lên
– Những gói nợ đã cơ cấu lại thời gian  đóng lãi suất quá hạn 90 ngày trở lên
– Các gói vay nợ có cơ cấu lại thời gian trả nợ thứ hai
– Các gói vay nợ có cơ cấu lại thời gian trả nợ thứ ba

Một khi bạ hay doanh nghiệp của mình bị xếp vào nhóm 3, 4 ,5  của tố chức CIC  thì bạn là thuộc những nhốm nợ xấu sẽ gặp rất nhiều khó khắn  đề vay vốn ở các ngân hàng cũng như ở các tổ chức cho vay tín dụng khác.

 

Bạn có thể tham khảo các hình thức vay tín dụng tại đây .